2015 E-Öğrenme Eğilimleri – 1

BIG DATA (BÜYÜK VERİ)

Gittikçe yaygınlaşan elerning kullanımı sonucu oluşan verilerin büyüklüğü klasik veri işleme yöntemlerini kullanışsız hale getirmektedir.

Büyük Veri Analizi E-learning’i Nasıl Geliştirir:

  • Öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Örneğin; tamamlama ve süresi ve oranlarına bakarak.
  • Öğrenenlerin düzenleri (davranışlarını) takip edilebilir. Örneğin; İnsanların materyale ulaşmak için tıklama alışkanlığı.
  • Kişiselleştirilmiş eğitimler. Örneğin; Gruptaki her bir kullanıcının davranışı nasıl.
  • Geribildirim analizi. Örneğin, kişilerin nerde çok zaman harcadıkları ve zorlandığı kısımlar.

GAMIFICATON (OYUNLAŞTIRMA)

Oyunlaştırma, insanları motive ederek hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmaları amacıyla oyun mekanizması ve tasarımlarını eğitimlere uygulamaktır.

Oyunlaştırma, kişilerin Başarma ve prestij elde etme dürtülerinden faydalanır.

Oyunlaştırma Neden Önemlidir?

Öğrenenler, okuduklarının sadece %10 unu, duyduklarının %20 sini hatırlar. Eğer görsel unsurlar söz konusuysa ve sözel sunum içeriyorsa hatırlama %30 a kadar çıkabiliyor. Uygulama yapan birisini hareket üzerindeyken gözlemlemek ise %50. Fakat katılımcılar simülasyon bile olsa kendileri uyguladıklarında hatırlama %90’larda.

  • Katılımcıların %80’i eğitim kurumlarının/iş yerlerinin “oyunsu” olması halinde daha verimli olacağını düşünmektedir.
  • Katılımcıların %90’ı online oyunları eğlenceli bulmakla birlikte, bunların %60 ının sadece eğlence bulduklarını söylemiş olması, yöntemin önemini göstermektedir.