Bireyselleştirilmiş Öğrenme Yaklaşımı

Öğrenen merkezli “Bireyselleştirilmiş öğrenme” yaklaşımı katılımcının özelinde ihtiyaçlarını belirleyerek eğitimin amaçlarına ulaşmayı hedefler. Ayrıca katılımcılar hangi konuları istediklerini ve etkileşimlerden hangilerine katılacaklarını seçerek kendi öğrenme yollarını belirlemiş olurlar. Kişisel öğrenme sürecinde katılımcılar kendi öğrenme süreçlerinden etkin rol aldıklarından kazanımları daha kalıcı olur ve gerçek hayata aktarımları kolaylaşır.

Bireyselleştirilmiş Öğrenme Tasarımında 7 Adım.

 1. Eğitimin Ana Hedeflerini Göz Ardı Etmeyin.hedefKişisel eğitim tasarımında eğitimin asıl hedeflerini göz ardı etmemeliyiz. Başarılı bir bireyselleştirilmiş öğrenme tasarımının anahtarı her bir katılımcıya hitap edebilecek bir öğrenme planı hazırlamaktır. Katılımcılar beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi eğitim süreçlerini yönetirken aynı zamanda önemli konularını da tecrübe etmelerini bekleriz.
 2. Kullanıcının Gücü Adına.
  Bireyselleştirilmiş öğrenmeYüzde yüz başarılı bir bireyselleştirilmiş öğrenme deneyiminin anahtarı, kullanıcının kendisi yetki sahibi hissetmesiyle başlar. Yetki sahibi olmaksa şu demektir; Öğrenme içeriğini, yapmak istedikleri uygulamaları ve ödevleri kendileri seçebilmelidirler. Örneğin test aşamasında onlara “çoktan seçmeli” veya alternatif bir soru tipi seçme şansı tanıyabiliriz. Ne yapacaklarını doğrudan dikte etmek yerine seçim şansı vermek öğrenmenin kalıcılığını artıracaktır.

 3. Yol Gösteri Olun.yol haritası
  Katılımcılar kendi öğrenme modellerini oluştururken doğru yönlendirilmeleri gerekmektedir. Ön test uygulamaları veya açıklayıcı bilgilendirmelerle seviyelerinin ne olduğunu ve “gerçekten” hangi bilgiye ihtiyaçlarının olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ayrıca faydalanabilecekleri içerikler hakkında da hatırlatıcılardan faydalanabiliriz.
 4. Gelişimsel Kilometre Taşları Oluşturun.map
  Eğitime ekleyeceğiniz  gelişimsel kilometre taşları sayesinde kullanıcılar katettikleri gelişimi gözleyebilecekleri gibi doğru yolda olduklarından da emin olmuş olurlar. Böylelikle gerektiğinde değişikliğe gitmek için geç kalmamış olurlar. Hatta belirlenmiş hedeflere götürecek zorunlu yapılması gerekenler ve seçmeli uygulamaları gösteren tablolar paylaşabilirsiniz.
 5. Farklı Öğrenme Türlerini Göz Ardı Etmeyin.çoklu zekaBütün öğrenme süreçlerinde olduğu gibi online öğrenmede de katılımcıların öğrenme şekilleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden eğitim tasarımlarına mümkün olduğunda fazla türde etkileşim eklemeliyiz ki her katılımcı kendisine uygun olanını seçebilsin. Çoklu zeka kuramının açıkladığı gibi sözel zekaya sahip olanlar ses kayıtlarını dinlemeyi tercih ederken, görsel zekalar için bol görsel ve şema içeren tasarımları tercih edeceklerdir. Yelpazenin genişlemesi, herkese öğrenmede aynı fırsata sahip olmalarını sağlayacaktır.
 6. Yapıcı Geri Bildirimler Verin.geri bildirim
  Bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımında bile katılımcılar yönlendirme ve geri bildirime ihtiyaç duyacaklardır. Online eğitim ardından davranışsal değişikliği hedeflemek zor olsa da en azından bundan sonra neyi nasıl yapmaları gerektiğini hatırlamak hayati öneme sahip olabilir. Geri bildirim verirken ki en önemli nokta “yapıcı” olabilmektir. Ayrıca katılımcılardan da geri bildirimler talep ederek, hem eğitim planlarınızı gözden geçiriş olursunuz hemde katılımcıların bireysel ihtiyaçlarının giderilmesini garantiye alırsınız.
 7. Bireyselleştirilmiş Öğrenme Paha Biçilmez Bir Veri Kaynağıdır.big data
  Bireyselleştirilmiş öğrenme öğrenenler için fazlaca avantaja sahiptir. Fakat eğitim tasarımcılarda elde edecekleri bilgilerden faydalanarak hedef kitleleri hakkında çok değerli bilgiler edinirken, sonraki tasarımlarını daha yüksek başarı sağlayacak şekilde dizayn edebilirler. Gelişmiş LMS sistemleri sayesinde bir öğrenenin bütün aktivitelerini, hangi öğrenme metotlarını tercih ettiğini ve nasıl bir gelişim gösterdiğini kolayca görüntüleyebiliriz. Bireyselleştirilmiş öğrenme sayesinde insanların öğrenme alışkanlıklarını ve davranışlarını ilk elden gözlemleye bilmekteyiz.