2015 E-Öğrenme Eğilimleri – 2

PERSONALIZATION (KİŞİSELLEŞTİRME)

Kişisel öğrenme, kullanıcıların hazır bulunuşlukları ve ihtiyaçlarına göre, öğrenme ortamının ve müfredatın biçimlendirilmesidir.

Kişiselleştirilmiş Öğrenmenin Hususları:

 • Bilgi basamakları düzenleyerek daha kişisel hale getirme
 • Öğrenme yaklaşımlarını düzenleyerek eğitimin farklılaştırılabilmesi
 • Kullanıcılara kendi öğrenme süreçlerini seçme imkanı verme
 • İçerik sunumlarını metin, ses ve video içerir şekilde ayarlama
 • Katılımcı deneyim ve ilgi alanlarından faydalanma

MOBILE LEARNING (MOBİL ÖĞRENME)

Mobile kullanımın artmasıyla öğrenme materyallerine erişmede daha baskın hale gelmektedir.

Mobil Öğrenmenin Faydaları

 • Kolay Erişim: Kullanıcılar eğitimlere ve ihtiyaç duydukları her an zaman ve mekan fark etmeksizin ulaşabilirler.
 • İçeriksel Öğrenme: GPS veya QRCODE gibi teknolojiler sayesinde mobil öğrenme içeriklerini kullanıcının konumuna göre biçimlendirebilmekteyiz.
 • Sindirimi Kolay İçerik: küçük ekranlar tasarımcıları bilgiyi özümseyerek hap haline getirmeye zorlamaktadır ki bu kullanıcının bilgiyi hazmetmesini kolaylaştırmaktadır.

 

FOCUS ON ROI (YATIRIMIN PARAYA DÖNÜŞMESİ)

ROI, belirli bir dönem için, sağlanan eğitimin maliyetiyle elde edilen kazanımları karşılaştırır. ROI hesaplamanın zor olması bir kenara artan e-learning kullanımda önemli bir enstrüman olması sebebiyle itibarı artmaktadır.

ROI Hesaplarken Nelere Dikkat Etmeli:

Maliyetler:

 • Personel – Tasarımcı, yönetici gib.
 • Teknoloji – LMS gibi,
 • İçerik – Eğitimler, görsel materyaller gibi,
 • Diğer gizil Maliyetler- ödüller gibi

Kazanımlar:

 • Seyahat Giderleri
 • Eğitmen maliyetleri
 • Lojistik maliyetler – Eğitim salonu gibi