E-Öğrenme Nedir?

Elektronik Öğrenme; eğitime ait bir bölümün veya eğitimin tamamının, zamana veya mekana bağlı kalmadan, bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla ilgili katılımcılara aktarılmasıdır.

Bilinen öğrenme yaklaşımlarından farklı olarak öğrenmenin gerçekleşmesi için fiziksel bir ortama ihtiyaç duyulmamaktadır. Katılımcıların (öğrenenlerin) belirli zaman dilimlerinden bir araya getirilerek eğitmenin yüz yüze eğitim vermesi hala popülerliğini sürdürüyor olsa da, çok yüksek maliyetler gerektirdiğinden alternatif yaklaşımlardan birisi olan e-öğrenme, son yıllarda daha akılcı ve ekonomik bir seçenek haline gelmiştir.

Bu kavram ilk olarak ortaya atıldığında bazı ön yargılar da gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Bunlardan belki de en kuvvetli olanı, insan faktörünün yani öğrenmeyi kontrol eden tecrübeli bir “Öğretmen”in  sistemden çıkartılamayacağıydı. Bu fikri savunanlar kısmen haklıydılar çünkü mevcut öğrenme yaklaşımları eğitmeni merkeze alıyordu ve kişisel tecrübeler oldukça önemliydi ama atladıkları veya öngöremedikleri bir şey vardı; gelişen teknolojiye bağlı olarak insanların (öğrenenlerin) öğrenme tarzları da değişiyordu. Artık bilgiye ulaşmak çok kolaydı eve hızlı yaşam şekli belli bir ortamda uzun sabit kalmayı çekilmez hale getiriyordu.

ADSL

Aşılması gereken bir diğer ön yargı ise teknolojik aletlerin-bilgisayarların dikkat dağıtıcı olacağı, asıl amaç olan öğrenmeyi gölgede bırakabileceği konusuydu. Fakat süreç o kadar hızlı gelişti ve teknoloji hayatımıza o kadar hızlı dahil oldu ki, artık bilgisayarın dahil olmadığı herhangi bir yaklaşımın hayatta kalması söz konusu bile olamazdı.

Tecrübeli eğitmenler ve teknolojiye yön verenlerin ihtiyaçları doğru belirleyerek çözüm odaklı projeler geliştirmeleri sayesinde şu anda gelinen noktaya ulaşılmıştır diyebiliriz.

E-Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

E-öğrenme ile özdeşleştirebileceğimiz bir çok faydadan bahsedebileceğimiz gibi, aşağıda öne çıkan bir kaç tanesinden bahsedebiliriz.

Para ve Zamandan Kazandırır:

cost-keywor

Daha kısa sürede daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşılabilmektedir. Sınıf giderlerinden seyahat masraflarına kadar bir çok kalemde maliyetleri ciddi oranda düşürmektedir diyebiliriz.

Her zaman ve Her Yerde Öğrenme:

img_7_24_servisYüz yüze öğrenme yaklaşımlarının belki de en zor kısmı sürece  dahil olan herkesin – öğretmen ve öğrencilerin- aynı anda aynı yerde olmalarını sağlamaktır. Yaygın teknolojik altyapılar sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak eğitimleri gerçekleştirmek mümkündür. Ayrıca katılımcı sınırı olmayacağı için kitlere ulaşmak mümkündür.

Öğrenmenin Ölçülmesi ve Takibi:

brain_on_scale_2_1336431414Bilgisayar kullanıyor olmanın belki de en büyük kazanımlarında birisi “Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS)” sayesinde, öğrenmeyi ölçmek ve takibini yapmanın kolaylaşmasıdır. E-öğrenme sistemlerinde ölçümleme ve raporlama büyük yer kaplamaktadır.

 

Sırdaştır:

Herkes klasik öğrenme yaklaşımlarında kendini rahat hissetmeyebilir. Öğrenme güçlüğü çeken bir kimse diğer katılımcılardan çekineceği için tekrar sormaktan çekineceğinden öğrenme gerçekleşmez. Fakat yeni yaklaşımda öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ne kadar gerekiyorsa o kadar tekrara imkanı sağlanmaktadır.