Mikro Öğrenme İhtiyaçlarımızı Karşılar mı?

Mikro Öğrenme, hızlı ve hedef odaklı, özet bilgi veya yetenek içeren öğrenme modelidir diyebiliriz. Birçok durumda en ideal tasarım yaklaşımı olarak kabul edilebilir. Çünkü;

 • Bilgi çok hızlı değişiyor
 • İnsanlar bir şeyleri uzun süreli takip etmekte zorlanıyor
 • Bilgiye erişim hızlı ve ucuz
 • Gelişen teknoloji buna imkan sağlıyor

Mikro Öğrenme Nedir?

Kişisel öğrenme kavramının iyiden iyiye anlam kazanmaya başladığı bu günlerde, büyük bilgi yükleri yerine sadece ihtiyacı karşılamaya yönelik Hap Eğitim tasarımları, zaman ve bütçe maliyetlerini azaltmaktadır.

Khan Academi öğrenme platformu, kişilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi müfredatlarını oluşturarak öğrenmelerini planlamalarına izin verdiğinden yeni nesil Mikro Öğrenme yaklaşımlarının öncülerindendir.

social_collaborative_tools_s-255x150

Mikro Öğrenmenin Karakteri

İster bir informal eğitim süreci, ister planlanmış bir öğrenme tasarımının parçası olsun, Mikro Öğrenmenin temel taşları şunlardır:

 • Kısa Olması: Kısa süreli etkinliklerden oluşur, devam eden süreçleri içermez.
 • Modüler Olması: Özet içeriği ve kısa süre olması nedeniyle, Mikro Öğrenmeler belirli konulara, konseptlere veya fikirlere kadar hazırlanır.
 • Çeşitliliği:  Sunum, aktivite, oyun, tartışma, anket, video, quiz gibi bir çok farklı şekillerde içerik aktarımı yapılabilir.

Avantajları

Herhangi bir öğrenme yaklaşımında olduğu gibi Mikro Öğrenmenin de avantajları ve zayıflıkları bulunmaktadır. Faydalarına bakacak olursak;

Anlık Sonuç: Mikro Öğrenmenin en etkili kazanımlarından birisi, bireyin hedeflenen bilgi veya beceriye anlık olarak erişebilmesine olanak sağlamasıdır. 

Format Çeşitlliği: Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış, tüm eğitim formatlarında Mikro Öğrenme için kullanım potansiyeli bulunmaktadır.

Bütçe Dostu: Büyük öğrenim tasarımlarına nazaran çok daha düşük maliyetler söz konusudur.

Etiketleme Kolaylığı:  Küçük miktarlardaki birimsel içerikler, kolayca etiketlenerek arama yaparken büyük kolaylık sağlar.

Hızlı Kültür:  Mikro Öğrenme, yoğun çalışma temposunda olan ve uzun süreli eğitimlere vakit ayıramayacak çalışanlar için zaman ve maliyet açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

Dezavantajları

Mikro Öğrenme kullanımının bazı dezavantajlarından bahsetmek gerekirse;

Bilgi Eksikliği: Uzun soluklu öğrenme stratejilerinde hedefleri karşılayıp karşılayamayacağı konusunda soru işaretleri kafaları kurcalamaya devam ediyor.

Öğrenme Bileşenleri:  Küçük eğitim parçacıkları, birbirleriyle anlamlı bir bütünü oluşturamazsa öğrenme süreci sekteye uğrayabilir.

Bilişsel Sentez Yetersizliği: Öğrenme için gerekli olan bilişsel haritalama sürecinde Mikro Öğrenmenin yeterli gelemeyebileceğini göz ardı etmemeliyiz.

Yukarıda bahsi geçen dezavantajlar, yapısal tasarımlarla, yinelenen içerik ve benzeri yaklaşımlarla giderilemeyecek kadar büyük değiller.

Mikro Öğrenme Kullanım Alanları

cipsefba_Color-Psychology_R2

Kısa eğitimler ve öğrenme aktivitelerinin kullanımı giderek yaygınlaşmakta. Öğrenenin ihtiyaçlarıyla örtüşen içerikleri başarılı bir şekilde tasarladığınızda Mikro Öğrenme en iyi stratejidir diyebiliriz. Kullanım alanlarına örnek vermemiz gerekirse:

 • Tekrar gerektiren lisan dersleri
 • Yazılım uygulamaları
 • Süreç ve prosedür eğitimleri
 • Olay bazlı etkileşimler
 • Daha büyük bir parçaya ait küçük yetkinlikler

Mikro Öğrenme Örnekleri

Mikro Öğrenme kullanımına örnek olabilecek bir kaç linki incelemenizi tavsiye ederiz:

 • Khan Academy: Tüm yaşlar için kişiselleştirilmiş bir öğrenme kaynağı.
 • Coursmos: Mikro Öğrenmeler içeren kurslar.
 • Coursera:  Kendi müfredatınızı oluşturabileceğiniz bir üniversite.